Kontakty

Farnosť Veľké Zálužie
správca: Mgr. Anton Ižold 
adresa: Jozefa Petroviča 352, 951 35, Veľké Zálužie
telefón na faru: 037/65 922 19
email: velke.zaluzie@nrb.sk

Farnosť Lehota
správca: Mgr. Róbert Horka
adresa: Hlavná 838, 951 36, Lehota
telefón na faru: 037/65 530 33

Farnosť Jarok
farár: PhDr. Peter Brisuda
adresa: Pod kostolom 57/403, 951 48, Jarok
telefón na faru: 037/65 871 29

Farnosť Báb
správca:
adresa: č. 70, 951 34, Báb
telefón na faru: 037/65 881 55