Hlavná

                                                                        
INFORMACIE O ZAJAZDE                                              

                                                                        Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie                   

                                                        4. veľkonočná nedeľa (Nedeľa Dobrého pastiera)

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, Ľubovoľná spomienka

                 Utorok: Sv. Mateja, apoštola, Sviatok

Streda: Féria

Štvrtok: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, Spomienka

Piatok: Féria

Sobota: Sv. Jána I., pápeža a mučeníka, Ľubovoľná spomienka

                 Nedeľa: 5. veľkonočná nedeľa

Pondelok

13.05.19

18:00

+Peter Audy

Utorok

14.05.19

18:00

+Pavol Cibula, zať Anton a rodičia z oboch strán

Streda

15.05.19

06:30

Na úmysel celebranta

18:00

Májové litánie

Štvrtok

16.05.19

16:45

Adorácia

18:00

Na úmysel celebranta

Piatok

17.05.19

18:00

+Emília Bírová, nedožité narodeniny

Sobota

18.05.19

15:00

Sobáš so sv. omšou

Tomáš Kováčik a Jana Bédiová

18:00

+Júlia Statečná, manžel Peter a rodičia z oboch strán

Nedeľa

19.05.19

08:00

+Michal Moravčík, manželka Mária rodená Juríková, zať Ľubomír a starí rodičia

10:30

Za farníkov