Hlavná

   


                                                           

                                                                             Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie          

                                                                Nedeľa utrpenia Pána (Kvetná nedeľa)

Liturgický kalendár:

Pondelok: Pondelok Veľkého týždňa

             Utorok: Utorok veľkého týždňa

Streda: Streda Veľkého týždňa

Štvrtok: Zelený štvrtok

Piatok: Veľký piatok

Sobota: Biela sobota

Nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

               

Pripomíname, že všetky sväté omše a pobožnosti sa počas pandémie koronavírusu KONAJÚ BEZ ÚČASTI VERIACICH.

K ich sláveniu sa môžete pripojiť duchovne z Vášho domu,

alebo, ak to technické okolnosti dovolia, ich môžete od 9.4.2020 do 12.4.2020 mimoriadne sledovať aj cez internet – odkaz nájdete na  webovej stránke farnosti: http://www.farnostvz.sk/

Sv. omša naživo => LINK   


Štvrtok

09.04.20

18:00

Pamiatka Pánovej večere; Na poďakovanie Panne Márii a za ďalšiu Božiu pomoc

Piatok

10.04.20

15:00

Obrady Veľkého piatku

Sobota

11.04.20

19:30

Biela sobota – obrady vzkriesenia

Nedeľa

12.04.20

10:30

Za farníkov