Hlavná

                                                                            Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                                         5. nedeľa v Období cez rok

                                            

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, Ľubovoľná spomienka

                 Utorok: Féria

Streda: Féria

Štvrtok: Féria

              alebo votívna sv. omša: Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa, patrónov Európy

Piatok: Féria

Sobota: Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

Nedeľa: 6. nedeľa v Období cez rok


Pondelok

11.02.19

17:30

+sestra Anna, rodičia, starí rodičia a bratia

Utorok

12.02.19

17:30

+Emil Križan, dcéra Jana, švagrovia a rodičia z oboch strán

Streda

13.02.19

06:30

Na úmysel celebranta

Štvrtok

14.02.19

16:15

Adorácia

17:30

+Emil Patúc, otec, svokor a ostatná rodina

Piatok

15.02.19

17:30

+Alojz Mego a rodičia

Sobota

16.02.19

17:30

+Blažej Moravčík (1. výročie)

Nedeľa

17.02.19

08:00

+Karol Bíro, Lukáš Bíro a starí rodičia z oboch strán

10:30

Za farníkov