Hlavná

                                                                          Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie          

                                             Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, Slávnosť

 

Liturgický kalendár:

             Pondelok: Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, Spomienka

             Utorok: Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, Ľubovoľná spomienka

Streda: Féria

Štvrtok: Sv. Januára, biskupa a mučeníka, Ľubovoľná spomienka

Piatok: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov,       Spomienka

Sobota: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, Sviatok

             Nedeľa: 25. nedeľa v Období cez rok


Pondelok

16.09.19

18:00

+Barbora Tehlárová, manžel Ján a Gabriel, synovia, nevesty a zať Viliam a rodičia z oboch strán

Utorok

17.09.19

18:00

+Ladislav Páleník a rodičia

Streda

18.09.19

06:30

Na úmysel celebranta

Štvrtok

19.09.19

16:45

Adorácia

18:00

+Ján Chmelan, manželka Katarína, ich deti, nevesta a vnuk

Piatok

20.09.19

18:00

+Emil Lampár, švagrovia, neter a rodičia z oboch strán

Sobota

21.09.19

18:00

+Jozef Zabák (1. výročie) a rodičia z oboch strán

Nedeľa

22.09.19

08:00

+Helena Stískalová (1. mesiac)

10:30

Za farníkov