Hlavná

                                                                   Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                              4. pôstna nedeľa (Lætare)

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria

                 Utorok: Féria

                 Streda: Féria

Štvrtok: Féria

Piatok: Féria

Sobota: Féria

Nedeľa: 5. pôstna nedeľa

      

Pondelok

12.03.18

17:30

+Eliáš Bukva, manželka Filoména, synovia, dcéra, zaťovia a nevesty

Utorok

13.03.18

17:30

Za Ružencové bratstvo

Streda

14.03.18

06:30

Na úmysel

Štvrtok

15.03.18

16:15

Adorácia

17:30

+Maximilián Páleník, zosnulí rodičia a súrodenci

Piatok

16.03.18

17:00

Krížová cesta

17:30

+Damián Bédi, otec Benjamín a bratia Marián a Miroslav

Sobota

17.03.18

17:30

+Elemír Baláži, manželka Justína, syn Karol a nevesta Františka

Nedeľa

18.03.18

08:00

+vdp. Jozef Minarovič a vdp. P. Jozef Krčmár a ich rodičia

10:30

Za farníkov