Hlavná

                                                                         Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                                         19. nedeľa v období Cez rok

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Ponciána, pápeža a Hipolyta, kňaza, mučeníkov, Ľubovoľná spomienka

                 Utorok: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, Spomienka

Streda: Nanebovzatie Panny Márie, Slávnosť, Prikázaný sviatok

Štvrtok: Sv. Štefana Uhorského, Ľubovoľná spomienka

Piatok: Féria

Sobota: Sv. Heleny, Ľubovoľná spomienka

              alebo tiež: Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

Nedeľa: 20. nedeľa v období Cez rok

 

18.01.15

Pondelok

13.08.18

18:00

Sv. omša

Utorok

14.08.18

18:00

Sv. omša

Streda

15.08.18

06:30

Sv. omša

18:00

Sv. omša

Štvrtok

16.08.18

16:45

Adorácia

18:00

Sv. omša

Piatok

17.08.18

18:00

Sv. omša

Sobota

18.08.18

18:00

Sv. omša

Nedeľa

19.08.18

08:00

Sv. omša

10:30

Sv. omša