Hlavná

                                                                     Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                                        1. pôstna nedeľa

 Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria

                 Utorok: Féria

                 Streda: Féria

Štvrtok: Katedra sv. Petra, apoštola, Sviatok

Piatok: Féria

Sobota: Féria

Nedeľa: 2. pôstna nedeľa        

Pondelok

19.02.18

17:30

+Ľudovít Mikula, manž. Mária a rodičia z oboch strán

Utorok

20.02.18

17:30

+Emil Patúc, sestra Serafína, rodičia a starí rodičia z oboch strán

Streda

21.02.18

06:30

Na úmysel

Štvrtok

22.02.18

16:15

Adorácia

17:30

+Lukáš Tkáč (50. výročie) a manželka Matilda

Piatok

23.02.18

17:00

Krížová cesta

17:30

Za Ruženské bratstvo

Sobota

24.02.18

17:30

+Ondrej Tkáč, manželka Genovéva, syn Kazimír a rodičia z oboch strán

Nedeľa

25.02.18

08:00

+Katarína Molnárová (1. výročie)

10:30

Za farníkov