Hlavná

                                                               Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie                       

                                          Najsvätejšej Trojice, Slávnosť

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria

             Utorok: Féria

Streda: Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, Ľubovoľná spomienka

           alebo tiež: Sv. Gregora VII., pápeža, Ľubovoľná spomienka

           alebo tiež: Sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny, Ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, Slávnosť, Prikázaný sviatok

Piatok: Sv. Augustína z Canterbury, biskupa, Ľubovoľná spomienka

Sobota: Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

Nedeľa: 9. nedeľa v Období cez rok

Pondelok

23.05.16

18:00

+Ján Kotlár, manželka Mária, brat Július a rodičia z oboch strán

Utorok

24.05.16

18:00

Za Božiu pomoc a za zdravie pre rodiny v Záluží (v prípade dobrého počasia v Kaplnke na Budíne)

Streda

25.05.16

18:00

+František Chlebec, manželka Katarína a synovia Milan a Štefan (v prípade dobrého počasia pri soche sv. Urbana – Veľká Urbanková)

Štvrtok

26.05.16

06:30

+Ľudovít Barantal, manž. Izabela, dcéra Mária, Dominik Klimant, manž. Helena a syn Tibor

16:45

Adorácia

18:00

Za farníkov (procesia Božieho tela)

Piatok

27.05.16

18:00

+Anton Hutlas (1. mesiac)

Sobota

28.05.16

08:30

1. sv. spoveď detí

11:00

Krsty so sv. omšou

18:00

+Gejza Bako a sestra Anna

Nedeľa

29.05.16

08:00

Za Ružencové bratstvo

10:30

Za farníkov