Hlavná

                                                                       Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                                     32. nedeľa v období Cez rok

                                           

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, Spomienka

                 Utorok: Féria

Streda: Féria

Štvrtok: Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, Ľubovoľná spomienka

Piatok: Sv. Margity Škótskej, Ľubovoľná spomienka

              alebo tiež: Sv. Gertrúdy, panny, Ľubovoľná spomienka

Sobota: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, Spomienka

Nedeľa: 33. nedeľa v období Cez rok


Pondelok

12.11.18

17:30

+Jozef Janovič, manželka Mária a jeho sestra Anna

Utorok

13.11.18

17:30

+rodina Pekarovičová a Šinkorová

Streda

14.11.18

06:30

+Albín Baláži, manželka Viktória, syn Jozef a starí rodičia z oboch strán

Štvrtok

15.11.18

16:15

Adorácia

17:30

Za Ruženské bratstvo

Piatok

16.11.18

17:30

+Michal Horváth, manželka Melánia, nevesta Janka a rodičia z oboch strán

Sobota

17.11.18

cca 14:00

Návšteva veriacich z Farnosti Banská Bystrica – Podlavice, ktorú spravoval náš rodák +vdp. Daniel Bédi;

Modlitba Ruženca Božieho milosrdenstva

17:30

Za žijúcu a zosnulú rodinu Megovú a Balušinskú

Nedeľa

18.11.18

08:00

+Anna Páleníková (1. mesiac) a manžel Cyprián

10:30

Za farníkov

15:00

„Ovocie Ducha Svätého“ - Duchovná obnova s Mons. Petrom Brodekom, generálnym vikárom nitrianskej diecézy, v rámci prípravy na jubileum farského kostola