Hlavná

                                                                          Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie               

                                                                     30. nedeľa v Období cez rok

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa, Ľubovoľná spomienka

             Utorok: Féria

Streda: Féria

Štvrtok: Féria

Piatok: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, Sviatok

Sobota: Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

Nedeľa: 31. nedeľa v Období cez rok

Pondelok

24.10.16

18:00

+Emília Kaštílová (1. mesiac)

Utorok

25.10.16

18:00

+Peter Mego, manželka Anna, synovia Michal a Gabriel a vnuk Ľuboš

Streda

26.10.16

06:30

+Václav Klein (1. výročie)

17:30

Sv. ruženec

Štvrtok

27.10.16

16:45

Adorácia

18:00

+Jozef Blaho, rodičia a starí rodičia z oboch strán

Piatok

28.10.16

18:00

+Štefan Tkáč, rodičia z oboch strán a starí rodičia

Sobota

29.10.16

11:00:00

Na poďakovanie za 50 r. manželstva

18:00

+Ján Ternény, ml. (10. výročie)

Nedeľa

30.10.16

08:00

+Juraj Blaho a otcovia Vojtech a Tomáš

10:30

Za farníkov