Hlavná

                                                                     Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie               

                                                                     21. nedeľa v Období cez rok

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Panny Márie Kráľovnej, Spomienka

             Utorok: Sv. Ruženy Limskej, panny, Ľubovoľná spomienka

Streda: Sv. Bartolomeja, apoštola, Sviatok

Štvrtok: Sv. Ľudovíta, Ľubovoľná spomienka

           alebo tiež: Sv. Jozefa Kalazanského, kňaza, Ľubovoľná spomienka

Piatok: Féria

Sobota: Sv. Moniky, Spomienka

Nedeľa: 22. nedeľa v Období cez rok

 

Pondelok

22.08.16

15:00

Za dar lásky k Pánu Bohu a k Panne Márii

Utorok

23.08.16

15:00

Za trpiacich, aby prijímali utrpenie z lásky k Bohu a tak ho obetovali

Streda

24.08.16

15:00

Za dar lásky v rodinách

Štvrtok

25.08.16

15:00

Za zomierajúcich, aby dôverovali v Božie milosrdenstvo

Piatok

26.08.16

15:00

Na úmysel celebranta

Sobota

27.08.16

11:00

Krst so sv. omšou

15:00

Sobáš so sv. omšou

Jozef Mokrý a Anna Očadlíková

16:30

Sobáš bez sv. omše

Ignác Ratica a Miroslava Lieskovská

18:00

+František Barantal (10. výročie), rodičia a rodina Audyová, Šťastná, Čaranová, Bohumil a Peter

Nedeľa

28.08.16

08:00

+Stanislav Zabák, vnučka Michaela, švagrovia a rodičia z oboch strán

10:30

Za farníkov