Hlavná

                                                                            Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                     11. nedeľa v Období cez rok – procesia Božieho Tela

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Romualda, opáta, Ľubovoľná spomienka

             Utorok: Féria

Streda:Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, Spomienka

Štvrtok: Sv. Pavlína z Noly, biskupa, Ľubovoľná spomienka

           alebo tiež: Sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov, Ľubovoľná spomienka

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Slávnosť

Sobota: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, Slávnosť

Nedeľa: 12. nedeľa v Období cez rok

Pondelok

19.06.17

18:00

+Alojz Križan, manželka, syn Emil a vnučka Janka

Utorok

20.06.17

18:00

Za obrátenie hriešnikov

Streda

21.06.17

06:30

+Ján Gáth (1. výročie), manželka Mária, syn Roman a rodičia z oboch strán

Štvrtok

22.06.17

16:45

Adorácia

18:00

Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre sestry a neterku

Piatok

23.06.17

06:30

Na úmysel

18:00

+Anton Gardáš, manželka Emília, rodičia z oboch strán a zať Alojz

Sobota

24.06.17

06:30

Na úmysel

18:00

+Florián Svorada, manželka Júlia a rodičia z oboch strán

Nedeľa

25.06.17

08:00

+Tomáš Zúdor a rodičia z oboch strán

10:30

Za farníkov; Krst po sv. omši