Hlavná

                                                                   Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                 Nedeľa Zoslania Ducha Svätého (Turíce), Slávnosť

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Virgo Maria, Mater Ecclesiae – Panna Mária, Matka Cirkvi, Spomienka

                 Utorok: Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, Ľubovoľná spomienka

Streda: Féria

Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, Sviatok

Piatok: Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, Ľubovoľná spomienka

              alebo tiež: Sv. Gregora VII., pápeža, Ľubovoľná spomienka

              alebo tiež: Sv. Márie Magdalény deʻ Pazzi, panny, Ľubovoľná spomienka

Sobota: Sv. Filipa Neriho, kňaza, Spomienka

Nedeľa: Najsvätejšej Trojice


Pondelok

21.05.18

18:00

+Karol a Eva Zabákoví, syn Karol a zať Ladislav

Utorok

22.05.18

18:00

+ Peter Audy

Streda

23.05.18

18:00

Kaplnka Panny Márie na Budíne (v prípade zlého počasia sv. omša bude v kostole)

Za mariánskych ctiteľov a za dobrodincov Kaplnky na Budíne.

Štvrtok

24.05.18

16:45

Adorácia

18:00

+Pavol Cibula (1. výročie)

Piatok

25.05.18

18:00

+Pavol Moravčík (1. mesiac) a rodičia

Sobota

26.05.18

15:00

Sobáš so sv. omšou

Pavol Bédi a Miroslava Letková

18:00

+Mária Áčová (1. mesiac) a manžel Ján

Nedeľa

27.05.18

08:00

Na poďakovanie Pánu Bohu a za zdravie a Božiu pomoc

10:30

Za farníkov

15:00

Socha sv. Urbana na Veľkej Urbankovej ulici (v prípade zlého počasia sv. omša bude v kostole)

Za rodičov, starých rodičov, brata Alojza a švagra Jozefa