Hlavná

                                                                         Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                                      28. nedeľa v Období cez rok

 Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Hedvigy, rehoľníčky, Ľubovoľná spomienka

           alebo tiež: Sv. Margity Márie Alacoque, panny, Ľubovoľná spomienka

           alebo tiež: Sv. Gála, kňaza, Ľubovoľná spomienka

             Utorok: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, Spomienka

             Streda: Sv. Lukáša, evanjelistu, Sviatok

Štvrtok: Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov a ich spoločníkov, mučeníkov, Ľubovoľná                 spomienka

           alebo tiež: Sv. Pavla z Kríža, kňaza, Ľubovoľná spomienka

Piatok: Féria

Sobota: Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

Nedeľa: 29. nedeľa v Období cez rok, misijná nedeľa

 

Pondelok

16.10.17

18:00

+Štefan Jilly a rodičia z oboch strán

Utorok

17.10.17

15:00

+Zdena Mihoková, zádušná sv. omša

18:00

+Michal Belička, manželka Vilma a rodičia z oboch strán

Streda

18.10.17

06:30

+Karol a Helena Bíroví a starí rodičia z oboch strán

17:30

Posvätný Ruženec

Štvrtok

19.10.17

16:45

Adorácia

18:00

+František a Jozefína Ternényoví, zať Gabriel Štrba, rodičia z oboch strán a ostatná rodina

Piatok

20.10.17

18:00

+Metod Mika a manželka Ružena

Sobota

21.10.17

18:00

+Ján Ternény, ml., otec Ján a svokra Mária

Nedeľa

22.10.17

08:00

+Ladislav Páleník, vnuk Lacko a rodičia

10:30

Na úmysel celebranta