Hlavná

                                                                        Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                                    Druhá nedeľa v Období cez rok

                                           

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Agnesy, panny a mučenice, Spomienka

                 Utorok: Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, Ľubovoľná spomienka

Streda: Féria

Štvrtok: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, Spomienka

Piatok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola, Sviatok

Sobota: Sv. Timoteja a Títa, biskupov, Spomienka

Nedeľa: Tretia nedeľa v Období cez rok


Pondelok

21.01.19

17:30

+Gabriel Bédi (1. výročie), manželka Vilma a rodičia z oboch strán

Utorok

22.01.19

17:30

+Rudolf Barta, manž. Mária, syn Vladimír a rodičia z oboch strán

Streda

23.01.19

06:30

Na úmysel celebranta

Štvrtok

24.01.19

16:15

Adorácia

17:30

+Ján Patúc, manželka Margita a rodičia z oboch strán

Piatok

25.01.19

17:30

+Milan Audy, manž. Františka, nevesta a rodičia z oboch strán

Sobota

26.01.19

17:30

+Františka Bohátová (10. výročie), manžel Michal a rodičia z oboch strán

Nedeľa

27.01.19

08:00

Za farníkov

10:30

Za Božiu pomoc, zdravie a ochranu Panny Márie pre rodinu a vnučky