Hlavná

                                                                          Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie          

                                                                            2. pôstna nedeľa

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria

                 Utorok: Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

Streda: Féria

Štvrtok: Féria

Piatok: Féria

Sobota: Féria

Nedeľa: 3. pôstna nedeľa

Pondelok

18.03.19

17:30

+Anton Moravčík, syn Alojz a Blažej a dcéra Mária a starí rodičia

Utorok

19.03.19

06:30

Za farníkov

17:30

+Jozef Hollý (1. výročie), syn Róbert a nevesta Janka

Streda

20.03.19

06:30

Na poďakovanie Pánu Bohu pri dožití 75 rokov

Štvrtok

21.03.19

16:15

Adorácia

17:30

+Tomáš Bíro a manželka Helena, syn František, Ján a Tomáš

Piatok

22.03.19

16:45

Krížová cesta

17:30

+Jozef Bédi (1. mesiac)

Sobota

23.03.19

14:00

Sobáš so sv. omšou

Vladimír Bédi a Katarína Molnárová

17:30

+Mária Áčová (1. výročie) a manžel Ján

Nedeľa

24.03.19

08:00

+Peter Moravčík (1. výročie)

10:30

Na poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu

14:30

Krížová cesta

15:00

Výzvy skautingu dnes – duchovná obnova pre rodičov, ktorí majú deti v skautingu a pre skautov od 18 r. 

                       

            V dňoch 5.-7. 4. 2019 sa v Nitre koná Diecézne stretnutie mládeže. Videopozvánka na P.S.2019: https://youtu.be/8wEBpelIWpA Webová stránka P.S.2019: http://psnitra.nrb.sk/