Hlavná

                                                                      Farské oznamy

           Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie            

                                                               2. nedeľa v Období cez rok

 

 

Liturgický kalendár:

             Pondelok: Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, Ľubovoľná spomienka

                        alebo tiež: Sv. Šebastiána, mučeníka, Ľubovoľná spomienka

             Utorok: Sv. Agnesy, panny a mučenice, Spomienka

Streda: Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, Ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Féria

Piatok: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, Spomienka

Sobota: Obrátenie sv. Pavla apoštola, Sviatok

             Nedeľa: 3. nedeľa v Období cez rok


Pondelok

20.01.20

17:30

+rodina Balážiová a Uhrová

Utorok

21.01.20

17:30

+Františka Tkáčová (1. mesiac), +Miroslav Tkáč (1. výročie) a Štefan Tkáč a rodičia z oboch strán

Streda

22.01.20

06:30

+Mária Barantalová (1. výročie), manžel Jozef, rodičia a súrodenci z oboch strán

Štvrtok

23.01.20

16:15

Adorácia

17:30

+Ján Patúc a manž. Margita

Piatok

24.01.20

17:30

+Ľuboš Mego, Michal, Gabriel a starí rodičia

Sobota

25.01.20

17:30

+Iveta Őlvecká

Nedeľa

26.01.20

08:00

+Zoltán Lisý a starí rodičia Kiššoví a Lisyoví

10:30

Za farníkov