Hlavná

Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

12. nedeľa v Období cez rok

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria

             Utorok: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, Spomienka

Streda: Sv. Pavlína z Noly, biskupa, Ľubovoľná spomienka

           alebo tiež: Sv. Jána Fishera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov, Ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Féria

Piatok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, Slávnosť

Sobota: Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

Nedeľa: 13. nedeľa v Období cez rok

Pondelok

20.06.16

18:00

Na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri 90. rokoch života

Utorok

21.06.16

18:00

+Anton a Katarína Šášikoví, rodičia a deti

Streda

22.06.16

06:30

Za zosnulých kňazov nitrianskej diecézy

Štvrtok

23.06.16

16:45

Adorácia

18:00

Za Ružencové bratstvo

Piatok

24.06.16

18:30

+Anton Gardáš (5. výročie), manželka Emília, rodičia z oboch strán a zať Alojz

Sobota

25.06.16

15:30

Sobáš so sv. omšou

Patrik Balko a Alena Gátová

18:00

+Alojz Mego, manželka Viktória, syn Alojz, zať Miroslav

Nedeľa

26.06.16

08:00

+Štefan Mesároš (1. mesiac)

10:30

Za farníkov