Hlavná

Farské oznamy

Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie          

4. pôstna nedeľa (Lætare)


Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria

             Utorok: Féria

Streda: Féria

Štvrtok: Féria

Piatok: Féria

Sobota: Féria

           Prvá sobota v mesiaci

Nedeľa: 5. pôstna nedeľa

Pondelok

27.03.17

18:00

+Jozef Tkáč, manželka Júlia, syn Ján a rodičia z oboch strán

Utorok

28.03.17

18:00

+František Belák, syn František a rodičia z oboch strán

Streda

29.03.17

06:30

Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre sestry a neter

Štvrtok

30.03.17

16:45

Adorácia

18:00

+Jozef Rajtar, manž. Zlatica, deti a nevesta Katarína

Piatok

31.03.17

17:30

Krížová cesta

18:00

+Karol Bíro (1. mesiac)

Sobota

01.04.17

06:30

Na úmysel celebranta

17:15

Fatimská pobožnosť

18:00

+Ján Ternény (10. výročie), syn Ján, dcéra Oľga a starí rodičia

Nedeľa

02.04.17

 

 

08:00

+Júlia Šalátová (1. výročie)

10:30

Za farníkov