Hlavná

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                                      14. nedeľa v období Cez rok

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, Ľubovoľná spomienka

                 Utorok: Féria

Streda: Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, Sviatok

Štvrtok: Féria

Piatok: Sv. Henricha, Ľubovoľná spomienka

Sobota: Sv. Kamila de Lellis, kňaza, Ľubovoľná spomienka

              alebo tiež: Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

Nedeľa: 15. nedeľa v období Cez rok


Pondelok

09.07.18

18:00

Sv. omša

Utorok

10.07.18

18:00

Sv. omša

Streda

11.07.18

06:30

Sv. omša

Štvrtok

12.07.18

16:45

Adorácia

18:00

Sv. omša

Piatok

13.07.18

18:00

Sv. omša

Sobota

14.07.18

18:00

Sv. omša

Nedeľa

15.07.18

08:00

Sv. omša

10:30

Sv. omša