Hlavná

                                                                         Farské oznamy

Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie

                                                                            16. nedeľa v Období cez rok


Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Márie Magdalény, Sviatok

Utorok: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, Sviatok

Streda: Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza, Ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Sv. Jakuba, apoštola, Sviatok

Piatok: Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, Spomienka

Sobota: Sv. Gorazda a spoločníkov, Spomienka

Nedeľa: 17. nedeľa v Období cez rok


Pondelok

22.07.19

16:00

+Ján Michalovic, pohreb bez sv. omše

18:00

+Michal Kopečný, manž. Agnesa, synovia, nevesty, dcéra Emília a vnuk Štefan

Utorok

23.07.19

18:00

+Ján Záhorský, rodičia, starí rodičia z oboch strán, švagor Alojz a rodina Ďurinová

Streda

24.07.19

06:30

+Jaroslav Zeleňák (1. mesiac)

Štvrtok

25.07.19

16:45

Adorácia

18:00

+Miroslav Varga (1. výročie)

Piatok

26.07.19

18:00

+Martin Patúc (1. výročie) a rodičia z oboch strán

Sobota

27.07.19

13:00

Krst

18:00

+Anna Rajtárová (1. výročie), manž. Viliam a rodičia z oboch strán

Nedeľa

28.07.19

08:00

+Ladislav Moravčík a rodičia z oboch strán

10:30

Za farníkov