Hlavná

                                                                        
INFORMACIE O ZAJAZDE                                              

                                                                    

                                                                           Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie                  

                                                                Nedeľa utrpenia Pána (Kvetná nedeľa)

 

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Pondelok Veľkého týždňa

                Utorok: Utorok veľkého týždňa

Streda: Streda Veľkého týždňa

Štvrtok: Zelený štvrtok

Piatok: Veľký piatok

Sobota: Biela sobota

Nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

              

Pondelok

15.04.19

18:00

+Rafael Bédi (5. výr.), manželka Kristína a ostatná rodina z oboch strán

Utorok

16.04.19

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre zaťa

Streda

17.04.19

06:30

+Vojtech Bernáth (1. mesiac)

Štvrtok

18.04.19

18:00

Pamiatka Pánovej večere; Na poďakovanie Panne Márii a za ďalšiu Božiu pomoc

Piatok

19.04.19

13:30

Krížová cesta po dedine – začne sa pri Kaplnke na Budíne

15:00

Obrady Veľkého piatku

20:00

Zatvorenie Božieho hrobu

Sobota

20.04.19

08:30

Otvorenie Božieho hrobu

19:00

Biela sobota – obrady vzkriesenia; +kňazi Alojz Andrášik, Ján Zabák a rehoľná sestra Mária Kováčiková a rodičia

Nedeľa

21.04.19

08:00

+Milan Zajko, brat a švagor a rodičia z oboch strán

10:30

Za farníkov