Hlavná

                                                                           Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                                          Druhá adventná nedeľa

 Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria

             Utorok: Sv. Mikuláša, biskupa, Ľubovoľná spomienka

Streda: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, Spomienka

Štvrtok: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, Slávnosť, Prikázaný sviatok

Piatok: Sv. Juana Diega Cuauhtlatoazina, Ľubovoľná spomienka

Sobota: Féria

Nedeľa: Tretia adventná nedeľa - Gaudete

Pondelok

05.12.16

06:30

+Jozef a Emerita Vlčekoví a rodičia z oboch strán

Utorok

06.12.16

17:30

+Jaroslav Markovič, syn Jaroslav a Vladimír Ďurina

Streda

07.12.16

06:30

Na úmysel ordinára

17:30

Za Ružencové bratstvo

Štvrtok

08.12.16

06:30

Za farníkov

16:15

Adorácia

17:30

Na poďakovanie Pánu Bohu a Božej Matke

Piatok

09.12.16

06:30

+rodičia Matušicoví a starí rodičia Búranoví

Sobota

10.12.16

17:30

+Apolónia Moravčíková, manžel Ján a rodičia z oboch strán

Nedeľa

11.12.16

08:00

+kňazi Alojz a Ján a rehoľná sestra Emanuela

10:30

Za farníkov