Hlavná

Slovenskí biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. 6.2020.
Zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napr. veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).
Naďalej platia krízové hygienické opatrenia.
Sv. omša v nedeľu o 10:30 hod. z Farského kostola vo Veľkom Záluží nebude vysielaná cez internet.

                                                                        Farské oznamy

           Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie            

                                                            18. nedeľa v Cezročnom období

 

 

Liturgický kalendár:

             Pondelok: Féria

             Utorok: Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, Spomienka

Streda: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, Ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Premenenie Pána, Sviatok

Piatok: Sv. Sixta II., pápeža a jeho spoločníkov, mučeníkov, Ľubovoľná spomienka

           alebo tiež: Sv. Kajetána, kňaza, Ľubovoľná spomienka

Sobota: Sv. Dominika, kňaza, Spomienka

             Nedeľa: 19. nedeľa v Cezročnom období


Pondelok

03.08.20

18:00

+Michal Belička, manž. Vilma a rodičia z obidvoch strán

Utorok

04.08.20

14:00

+Ondrej Križan, zádušná sv. omša

18:00

Na poďakovanie Pánu Bohu za 90 r. života

Streda

05.08.20

06:30

K úcte Ducha Svätého

Štvrtok

06.08.20

18:00

+Elemír Rigo, manželka Oľga, synovia Elemír a Marián, dcéra Rozália a vnučka Martinka

Piatok

07.08.21

06:30

Na úmysel celebranta

18:00

+Karol Moravčík, rodičia z oboch strán a starí rodičia Jozef a Mária

Sobota

08.08.20

10:30

Krst bez sv. omše

11:00

Krst so sv. omšou

18:00

+Anna Rajtárová, manžel Viliam a rodičia z oboch strán

Nedeľa

09.08.20

08:00

+Peter Barantal

Sv. omša je vyhradená pre seniorov nad 65 r.

10:30

Za farníkov; Krst bez sv. omše