Hlavná

                                                                         Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie               

                                                                       Krst Krista Pána, Sviatok

 Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria

             Utorok: Féria

Streda: Féria

Štvrtok: Féria

Piatok: Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, Ľubovoľná spomienka

Sobota: Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

Nedeľa: 2. nedeľa v období Cez rok

Pondelok

09.01.17

17:30

+Jozef Balšan, manželka Katarína a rodičia z oboch strán

Utorok

10.01.17

17:30

Na úmysel celebranta

Streda

11.01.17

06:30

+Jaroslav Križan (1. výročie)

Štvrtok

12.01.17

16:15

Adorácia

17:30

Za zdravie a Božiu pomoc

Piatok

13.01.17

17:30

Na úmysel celebranta

Sobota

14.01.17

11:00

Sviatosť krstu

17:30

+Peter Kalúz, manž. Mária, syn Alojz a starí rodičia

Nedeľa

15.01.17

08:00

+Viliam Fogada, rodičia a starí rodičia

10:30

Za farníkov