Hlavná

Program - Ľudové misie 2019 - Veľké Zálužie                                     

                                                                          Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie          

                                                              Nedeľa Zoslania Ducha Svätého (Turíce)

 

Liturgický kalendár:

                 Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, Spomienka

                 Utorok: Sv. Barnabáša, apoštola, Spomienka

Streda: Féria

Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, Sviatok

Piatok: Féria

Sobota: Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

                 Nedeľa: Najsvätejšej Trojice, Slávnosť

Pondelok

10.06.19

18:00

Na poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov manželstva

Utorok

11.06.19

14:30

+Rafael Kalús, zádušná sv. omša

18:00

+Alojz Kalúz, rodičia z oboch strán a ostatná rodina

Streda

12.06.19

18:00

Na poďakovanie Pánu Bohu a Panne Márii za 20 rokov kňazstva

Štvrtok

13.06.19

18:00

Za všetkých ctiteľov sv. Antona

(v prípade dobrého počasia pri Kaplnke sv. Antona)

Piatok

14.06.19

15:30

Sobáš so sv. omšou

Jakub Kečkéš a Patrícia Pekarová

18:00

+Ján Chmelan, rodičia a ostatná rodina

Sobota

15.06.19

11:00

Krst bez sv. omše

18:00

+Jozef Blaho, rodičia a starí rodičia z oboch strán

Nedeľa

16.06.19

08:00

+Michal Bíro, manželka Jozefína, deti, vnučka Eva a zaťovia

Privítanie misionárov – začiatok ľudových misií

10:30

Za farníkov