Hlavná

                                                                 Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                                     16. nedeľa v Období cez rok

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria; Výročná poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej

             Utorok: Féria

Streda: Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka, Ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, Ľubovoľná spomienka

Piatok: Sv. Márie Magdalény, Spomienka

Sobota: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, Sviatok

Nedeľa: 17. nedeľa v Období cez rok

Pondelok

18.07.16

06:30

Za farníkov

18:00

+Apolónia Náhliková a rodina Bírová

Utorok

19.07.16

18:00

+Milan Mesároš, otec Štefan, starí rodičia a ich deti

Streda

20.07.16

06:30

Na úmysel celebranta

Štvrtok

21.07.16

16:45

Adorácia

18:00

+Mária Zúdorová, rodená Moravčíková, brat Alojz, otec Anton, rodičia z oboch strán

Piatok

22.07.16

18:00

+Juliana Bédyová, manžel Jozef

Sobota

23.07.16

18:00

+Ján Záhorský, rodičia z oboch strán, švagor Alojz a rodina Ďurinová

Nedeľa

24.07.16

08:00

Za ružencové bratstvo

10:30

Za farníkov