Hlavná

                                                                              Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie               

                                                                        Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Juraja, mučeníka, Ľubovoľná spomienka

           alebo tiež: Sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka, Ľubovoľná spomienka

             Utorok: Sv. Marka, evanjelistu, Sviatok

Streda: Féria

Štvrtok: Féria

Piatok: Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka, Ľubovoľná spomienka

           alebo tiež: Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňaza, Ľubovoľná spomienka

Sobota: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, Sviatok

Nedeľa: Tretia veľkonočná nedeľa

Pondelok

24.04.17

18:00

+Viktória a Ján Šalát a súrodenci

Utorok

25.04.17

18:00

+Emil Ternény a celá rodina

Streda

26.04.17

06:30

+František a Etela Tkáčikoví a Helena Tkáčiková

Štvrtok

27.04.17

16:45

Adorácia

18:00

+Emília Ballová (1. výročie)

Piatok

28.04.17

18:00

+Mária Bílenna (25. výročie), manžel Vavrinec, syn a zať

Sobota

29.04.17

18:00

+Štefan Pekar, manželka Mária, syn Jaroslav a zať Jozef

Nedeľa

30.04.17

08:00

+Henrich Halveland (1. výročie), manželka Helena a rodičia z oboch strán

10:30

Za farníkov