Hlavná

Farské oznamy

Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie

19. nedeľa v Období cez rok


Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky, Ľubovoľná spomienka

Utorok: Sv. Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov, Ľubovoľná spomienka

Streda: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, Spomienka

Štvrtok: Nanebovzatie Panny Márie, Slávnosť, prikázaný sviatok

Piatok: Sv. Štefana Uhorského, Ľubovoľná spomienka

Sobota: Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

Nedeľa: 20. nedeľa v Období cez rok


Pondelok

12.08.19

18:00

+František Keselý, manž. Jozefína a rodičia z oboch strán

Utorok

13.08.19

18:00

+Helena Blahová (1. výročie), manžel Rafael, zať Jozef a rodičia z oboch strán

Streda

14.08.19

06:30

Na úmysel celebranta

Štvrtok

15.08.19

06:30

Za Božiu pomoc pri operácii

16:45

Adorácia

18:00

Za farníkov

Piatok

16.08.19

18:00

+Ján Michalovic (1. mesiac)

Sobota

17.08.19

18:00

+Michal Pekar, zať Miroslav, rodičia z oboch strán a súrodenci

Nedeľa

18.08.19

08:00

Na úmysel celebranta

10:30

Za farníkov