Hlavná

                                                                        Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                                       28. nedeľa v období Cez rok

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Terézia od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, Spomienka

                 Utorok: Sv. Hedvigy, rehoľníčky, Ľubovoľná spomienka

                               alebo tiež: Sv. Margity Márie Alacoque, panny, Ľubovoľná spomienka

                               alebo tiež: Sv. Gála, kňaza, Ľubovoľná spomienka

Streda: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, Spomienka

Štvrtok: Sv. Lukáša, evanjelistu, Sviatok   

Piatok: Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov a ich spoločníkov, mučeníkov, Ľubovoľná spomienka

              alebo tiež: Sv. Pavla z Kríža, kňaza, Ľubovoľná spomienka

Sobota: Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

Nedeľa: 29. nedeľa v období Cez rok

Pondelok

15.10.18

18:00

Sv. omša

Utorok

16.10.18

18:00

Sv. omša

Streda

17.10.18

06:30

Sv. omša

Štvrtok

18.10.18

16:45

Adorácia

18:00

Sv. omša

Piatok

19.10.18

18:00

Sv. omša

Sobota

20.10.18

18:00

Sv. omša

Nedeľa

21.10.18

08:00

Sv. omša

10:30

Sv. omša