Hlavná

                                                                          Farské oznamy

           Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie             

                                                               33. nedeľa v Období cez rok

 

Liturgický kalendár:

             Pondelok: Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov, Spomienka

             Utorok: Féria

Streda: Výročie posviacky Katedrálneho chrámu svätého Emeráma, Sviatok

Štvrtok: Obetovanie Panny Márie, Spomienka

Piatok: Sv. Cecílie, panny a mučenice, Spomienka

Sobota: Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka, Ľubovoľná spomienka

           alebo tiež: Sv. Kolumbána, opáta, Ľubovoľná spomienka

           alebo tiež: Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

             Nedeľa: 34. nedeľa v Období cez rok, Krista Kráľa

 

Pondelok

18.11.19

17:30

+Gašpar Kalúz, manželka Salome, rodičia a súrodenci z oboch strán

Utorok

19.11.19

17:30

+Gabriel Čirka, syn Pavol, brat Jozef, manželka Helena a rodičia z oboch strán a rodina Hlavinová

Streda

20.11.19

06:30

Na úmysel celebranta

Štvrtok

21.11.19

16:15

Adorácia

17:30

+Štefan Chlebec, brat Milan a rodičia z oboch strán

Piatok

22.11.19

17:30

+rodičia Kristína a Alexander Šamajoví a Božena Čevelová a starí rodičia Karolína Stejskalová a Břetislav

Sobota

23.11.19

14:30

Sobáš so sv. omšou

Juraj Bédi a Lucia Papšová

17:30

+Stanislava Hutlasová

Nedeľa

24.11.19

08:00

Za Ružencové bratstvo

10:30

Za farníkov