Hlavná

                                                                       Farské oznamy

           Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie             

                                                    Prvá adventná nedeľa (Liturgický rok A)

 

Liturgický kalendár:

             Pondelok: Féria

             Utorok: Sv. Františka Xaverského, kňaza, Spomienka

Streda: Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, Ľubovoľná spomienka

           alebo tiež: Sv. Barbory, panny a mučenice, Ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Féria

Piatok: Sv. Mikuláša, biskupa, Ľubovoľná spomienka

Sobota: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, Spomienka

             Nedeľa: Druhá adventná nedeľa (biblická nedeľa)


Pondelok

02.12.19

17:30

+Peter Belička, syn Peter, nevesta Daniela

Utorok

03.12.19

17:30

+Peter Audy, manželka Jozefína, dcéry, synovia, nevesty, vnuk Vladimír a vnučka Jojka

Streda

04.12.19

06:30

+Magdaléna Gábrišová (1. mesiac)

Štvrtok

05.12.19

16:15

Adorácia

17:30

+Mária Baková, manž. František, synovia a zaťovia

Piatok

06.12.19

06:30

Na úmysel celebranta

17:30

Za Ruženské bratstvo

Sobota

07.12.19

16:30

Fatimská pobožnosť

17:30

+Milan Valent

Nedeľa

08.12.19

08:00

+Rudolf a Anna Tkáčoví (1. mesiac) a syn Juraj

10:30

Za farníkov