Hlavná

                                                                    Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                                 11. nedeľa v období Cez rok

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria

                 Utorok: Sv. Romualda, opáta, Ľubovoľná spomienka

Streda: Féria

Štvrtok: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, Spomienka

Piatok: Sv. Pavlína z Noly, biskupa, Ľubovoľná spomienka

              alebo tiež: Sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Mórusa, mučeníkov, Ľubovoľná spomienka

Sobota: Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

Nedeľa: Narodenie Sv. Jána Krstiteľa, Slávnosť

Pondelok

18.06.18

18:00

Sv. omša

Utorok

19.06.18

18:00

Sv. omša

Streda

20.06.18

06:30

Sv. omša

Štvrtok

21.06.18

16:45

Adorácia

18:00

Sv. omša

Piatok

22.06.18

18:00

Sv. omša

Sobota

23.06.18

18:00

Sv. omša

Nedeľa

24.06.18

08:00

Sv. omša

10:30

Sv. omša