Hlavná

                                                                     Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                                       4. veľkonočná nedeľa

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, Spomienka

                 Utorok: Sv. Juraja, mučeníka, Ľubovoľná spomienka

                               alebo tiež: Sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka, Ľubovoľná spomienka

Streda: Sv. Marka, evanjelistu, Sviatok

Štvrtok: Féria

Piatok: Féria

Sobota: Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka, Ľubovoľná spomienka

              alebo tiež: Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňaza, Ľubovoľná spomienka

Nedeľa: 5. veľkonočná nedeľa

Pondelok

23.04.18

18:00

+Hedviga a Eduard Brídoví a rodičia z oboch strán

Utorok

24.04.18

18:00

+Anton Mego, manželka Marta a rodičia z oboch strán

Streda

25.04.18

06:30

+František Chmelár, manželka Matilda, rodičia a súrodenci

Štvrtok

26.04.18

16:45

Adorácia

18:00

+Juraj Tkáč (1. výročie) a + otec Dezider

Piatok

27.04.18

18:00

+Anton Moravčík, syn Alojz, dcéra Mária, syn Blažej a starí rodičia

Sobota

28.04.18

11:00

Za zdravie a Božiu pomoc pri 50. výročí sobáša

18:00

+Martin Patyla, manž. Mária, vnuk Milan a rodičia z oboch strán

Nedeľa

29.04.18

08:00

+Jozef Zlatohlávek, manželka Alžbeta, syn Jozef a rodičia z oboch strán

10:30

Za farníkov