Hlavná

                                                                             Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                                      20. nedeľa v Období cez rok

 Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Pia X., pápeža, Spomienka

             Utorok: Panny Márie Kráľovnej, Spomienka

             Streda: Sv. Ruženy Limskej, panny, Ľubovoľná spomienka

Štvrtok: Sv. Bartolomeja, apoštola, Sviatok

Piatok: Sv. Ľudovíta, Ľubovoľná spomienka

           alebo tiež: Sv. Jána Kalazanského, kňaza, Ľubovoľná spomienka

Sobota: Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

Nedeľa: 21. nedeľa v Období cez rok 

Pondelok

21.08.17

15:00

Na úmysel

Utorok

22.08.17

15:00

Na úmysel

Streda

23.08.17

15:00

Na úmysel

Štvrtok

24.08.17

15:00

Na poďakovanie Pánu Bohu a za zdravie a Božiu pomoc

Piatok

25.08.17

15:00

+Mária Garabíková, manžel Vladimír a rodičia z oboch strán

Sobota

26.08.17

18:00

+Stanislav Zabák, rodičia z oboch strán, vnučka Michaela a švagrovia

Nedeľa

27.08.17

08:00

+Magdaléna Pavlovičová, manžel Jozef a Ján, rodičia Tehlároví a Cocheroví

10:30

Za farníkov