Hlavná

Slovenskí biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. 6.2020.
Zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napr. veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).
Naďalej platia krízové hygienické opatrenia.
Sv. omša v nedeľu o 10:30 hod. z Farského kostola vo Veľkom Záluží nebude vysielaná cez internet.

                                                               Farské oznamy

           Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

      Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, SlávnosťLiturgický kalendár:

  Pondelok: Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, Ľubovoľná spomienka

Utorok: Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza, Ľubovoľná spomienka

Streda: Féria

Štvrtok: Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, Ľubovoľná spomienka

Piatok: Féria

Sobota: Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, Sviatok

Nedeľa: 15. nedeľa v Cezročnom období


Pondelok

06.07.20

18:00

Za duše v očistci

Utorok

07.07.20

18:00

+Pavol Orlíček a rodičia z oboch strán

Streda

08.07.20

06:30

K úcte Ducha Svätého

Štvrtok

09.07.20

18:00

+Karol Mikula, rodičia a starí rodičia z oboch strán

Piatok

10.07.20

18:00

+Anna Gregušová (1. výročie), manžel Jozef a syn Július

Sobota

11.07.20

06:30

Za Božiu pomoc pre skautov

11:00

Krst bez sv. omše

18:00

+rodičia Patúcoví a Tkáčoví a brat Kazimír

Nedeľa

12.07.20

08:00

+Peter Barantal

Sv. omša je vyhradená pre seniorov nad 65 r.

10:30

Za farníkov