Hlavná

                                                                      Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                               3. adventná nedeľa (Nedeľa Gaudete)

                                           

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria

                 Utorok: Féria

Streda: Féria

Štvrtok: Féria

Piatok: Féria

Sobota: Féria

Nedeľa: 4. adventná nedeľa

      

Pondelok

17.12.18

17:30

+Filip a Matilda Patúcoví a celá rodina Patúcová

Utorok

18.12.18

17:30

+Mária Hargašová a sestra

Streda

19.12.18

06:30

+Terézia Vašková

Štvrtok

20.12.18

16:15

Adorácia

17:30

Na úmysel celebranta

Piatok

21.12.18

17:30

+Ján Bédi, manželka Alžbeta, deti, vnuci a rodičia z oboch strán

Sobota

22.12.18

17:30

+kňaz Anton Kalúz, rodičia a súrodenci

Nedeľa

23.12.18

08:00

+Jozef Balšan, manželka Katarína a rodičia z oboch strán

10:30

Za farníkov