Hlavná

                                                                    Farské oznamy

           Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie            

                                                              6. nedeľa v Období cez rok

 

 

Liturgický kalendár:

             Pondelok: Siedmich svätých zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie, Ľubovoľná spomienka

             Utorok: Féria

Streda: Féria

Štvrtok: Féria

Piatok: Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi, Ľubovoľná spomienka

Sobota: Katedra sv. Petra, apoštola, Sviatok

             Nedeľa: 7. nedeľa v Období cez rok 

Pondelok

17.02.20

17:30

+František Žáčik, manž. Barbora, rodičia z oboch strán a vnučka Simona

Utorok

18.02.20

17:30

+Viliam Páleník a rodičia

Streda

19.02.20

06:30

Za Ružencové bratstvo

Štvrtok

20.02.20

16:15

Adorácia

17:30

+Ján Andráško a manž. Helena

Piatok

21.02.20

17:30

+Ján Ščasný

Sobota

22.02.20

17:30

Poďakovanie za pomoc Božiu a prosba k Duchu Svätému

Nedeľa

23.02.20

08:00

K úcte Ducha Svätého

10:30

Za farníkov