Hlavná

                                                                         Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                                    6. nedeľa v období Cez rok

 Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria

             Utorok: Féria

Streda: Féria

Štvrtok: Féria

Piatok: Siedmich svätých zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie, Ľubovoľná spomienka

Sobota: Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

Nedeľa: 7. nedeľa v období Cez rok 

Pondelok

13.02.17

17:30

+Tomáš Bíro, manželka Helena a synovia František, Ján a Tomáš

Utorok

14.02.17

17:30

+Iveta Šípošová (1. výročie)

Streda

15.02.17

06:30

+Mária Ternényová, manžel Michal a súrodenci a rodičia z oboch strán

Štvrtok

16.02.17

16:15

Adorácia

17:30

+František Žáčik, manželka Barbora a rodičia z oboch strán

Piatok

17.02.17

17:30

+Metod Križan, manželka Ľudmila a rodičia z oboch strán

Sobota

18.02.17

17:30

+Jozef Kyžňanský, rodičia z oboch strán a deti

Nedeľa

19.02.17

08:00

+Stanislav Bédi, rodičia Bédioví a Mikušoví a zať Alojz

10:30

Za farníkov