Hlavná

                                                                Farské oznamy

              Farnosť Všetkých svätých, Veľké Zálužie           

                                                                     5. pôstna nedeľa

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, Slávnosť

                 Utorok: Féria

                 Streda: Féria

Štvrtok: Féria

Piatok: Féria

Sobota: Féria

Nedeľa: Nedeľa utrpenia Pána (Kvetná nedeľa)   

Pondelok

19.03.18

14:00

+Jozef Hollý, zádušná sv. omša

17:30

+Jozef Barta, manželka Gizela, synovia, dcéry, zaťovia a nevesty

Utorok

20.03.18

17:30

+Ján Páleník

Streda

21.03.18

06:30

+Kornel Rajtár, manželka Katarína a rodina Kobidová

Štvrtok

22.03.18

16:15

Adorácia

17:30

+František Moravčík, rodičia, brat Ján a Silvester Moravčík

Piatok

23.03.18

17:00

Krížová cesta

17:30

+Vojtech Blaho, syn Juraj, rodičia z oboch strán a Jozef

Sobota

24.03.18

17:30

+Július Pinter (25. výročie) a rodičia z oboch strán

Nedeľa

25.03.18

08:00

Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 80. narodenín

10:30

Za farníkov