Oznam:

Sv. omša vo Farskom kostole vo Veľkom Záluží v nedeľu o 10,30 hod. sa podľa Pravidiel pre hromadné podujatia bude riadiť Protokolom „Plne zaočkovaní“. Znamená to, že na tejto konkrétnej bohoslužbe je počet plne zaočkovaných účastníkov bez určenia limitu počtu účastníkov. Povinný zoznam účastníkov. Do zoznamu sa zapisujú aj deti.

Podľa Vyhlášky 241 a 254 uverejnenej vo Vestníku Vlády SR je organizátor hromadného podujatia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje, že osoba je plne zaočkovaná.

Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno- dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní alebo (4) osoba do 12 a dvoch mesiacov rokov veku.

farské oznamy